Ofiterii Toastmasters Bucuresti

Iata echipa de ofiteri din mandatul 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020, cat si o descriere a rolului fiecaruia:

Președintele este directorul executiv al clubului și este responsabil de îndeplinirea misiunii acestuia. Președintele conduce ședinţele de club și ale echipei de ofiţeri, numește toate comitetele și supraveghează în general toate operaţiunile desfășurate de club. Președintele este membru din oficiu în toate comitetele, cu excepţia celui de nominalizare și este unul dintre reprezentanţii clubului în consiliul de arie și în consiliul de district. Președintele trebuie să prezinte în faţa clubului pentru aprobare sau respingere toate ideile și planurile propuse de consiliile de arie și de district ce pot avea un impact asupra clubului sau a membrilor săi; președintele nu trebuie să întreprindă nicio acţiune ce are consecinţe asupra clubului fără autorizarea prealabilă sau aprobarea ulterioară a clubului.

Alexandru Florescu – Președinte

Vicepreședintele Educaţie este al doilea ofiţer al clubului și este responsabil de planificarea, organizarea și derularea unui program educaţional ce satisface nevoile membrilor. Vicepreședintele Educaţie coordonează comitetul de educaţie. Vicepreședintele Educaţie este, de asemenea, unul dintre reprezentanţii clubului în consiliul de arie și în consiliul de district și nu trebuie să întreprindă nicio acţiune ce are consecinţe asupra clubului fără autorizarea prealabilă sau aprobarea ulterioară a clubului.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
Cristi Șalariu – Vicepreședinte Educație

Vicepreședintele Membri este al treilea ofiţer al clubului și este responsabil de planificarea, organizarea și derularea unui program ce asigură retenţia membrilor și creșterea numărului acestora. Vicepreședintele Membri coordonează comitetul pentru membri. Vicepreședintele Membri este de asemenea unul dintre reprezentanţii clubului în consiliul de arie și nu trebuie să întreprindă nicio acţiune ce are consecinţe asupra clubului fără autorizarea prealabilă sau aprobarea ulterioară a clubului.

Elisa Ștefănescu – Vicepreședinte Membri

Vicepreședintele Relaţii Publice este al patrulea ofiţer al clubului și este responsabil de crearea și derularea unui program de publicitate ce informează membrii și publicul larg despre Toastmasters International. Vicepreședintele Relaţii Publice coordonează comitetul de relaţii publice.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
Traian Colac – Vicepreședinte Relații Publice

Trezorierul este responsabil de politicile, procedurile și controalele financiare ale clubului. Acesta încasează și plătește, cu aprobarea clubului, în și din toate fondurile clubului; achită la timp către Toastmasters International toate obligaţiile financiare ale clubului; păstrează înregistrări precise ale tuturor tranzacţiilor efectuate. Trezorierul trebuie să prezinte în faţa clubului și a echipei de ofiţeri rapoarte financiare trimestriale sau la cerere și va transmite la final de mandat succesorului său toate fondurile nedistribuite ale clubului.

Este posibil ca imaginea să conţină: Andrei Savva, stând în picioare, pantofi şi interior
Andrei Savva – Trezorier

Secretarul clubului este responsabil de documentele, înregistrările și corespondenţa clubului. Secretarul are în posesie actele constitutive, constituţia, anexa și toate celelalte documente și înregistrări ale clubului; păstrează însemnări precise ale tuturor ședinţelor și acţiunilor clubului și ale echipei de ofiţeri; păstrează o listă corectă și completă cu membrii clubului, inclusiv adresele și statutul fiecăruia și transmite toate acestea succesorului său. Secretarul anunţă în club toate ședinţele planificate, în conformitate cu constituţia, și anunţă imediat Toastmasters International despre orice modificare survenită în lista de membri a clubului.

Radu Grigorescu – Secretar

Sergentul clubului este responsabil de administrarea în condiţii adecvate a tuturor activelor clubului, de pregătirea sălii de ședinţă și de ospitalitate în general. Sergentul coordonează comitetul social și de primire.

Andrei Duminica – Sergent

One thought on “Ofiterii Toastmasters Bucuresti”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *